Limgroup B.V.

Portlim

Voor een lang oogstseizoen

Naar asperges overzicht

Eigenschappen

  • Hoog stengelgewicht
  • Zeer hoog opbrengstpotentieel
  • Robuuste en sterke plant/loof 
  • Geschikt voor herinplant
Portlim

Relatieve opbrengst

Diameter

Vroegheid

Kopsluiting