Limgroup B.V.
Asperges

Botrytis cinerea

Een oude bekende is in verschillend regio’s weer gesignaleerd in het aspergeloof. Let goed op uw velden. 
Botrytis kan zich snel verspreiden als het weer het toelaat.
Ook Stemphylium en roest zijn op dit moment te vinden in het veld. 
Een regelmatige controle en de juiste maatregelen vermindert de verspreiding van infectie.