Limgroup B.V.
Aardbeien

Limalexia in de vollegrond

Een aantal aandachtspunten voor de vollegrondteelt Limalexia:

Omdat het ras erg groeikrachtig is, dient met name rekening te worden gehouden met de te geven hoeveelheid stikstof. 
Neem altijd een grondmonster om de aanwezige hoeveelheid stikstof en kalium te kunnen bepalen en stem hierop uw bemestingsstrategie af. Limalexia heeft zich bewezen in de vollegrond. Ook bij extreem warm weer blijft Limalexia grote vruchten geven en blijft productie behouden. Wanneer u uw irrigatiewater aanzuurt, hebben zwavel- en fosforzuur de voorkeur boven salpeterzuur. Limalexia verbruikt relatief veel water dat het ras goed kan opnemen via het grote wortelpakket. 
Over het gewas heen beregenen ter verkoeling is daarom overbodig.

Limalexia in volle grond