Limgroup B.V.
Algemeen

Nieuwe koers Limgroup zet door

Corporate Identity 
De laatste 2 jaar is er veel veranderd in de wereld. Ook binnen Limgroup hebben er veel veranderingen plaatsgevonden. De basis hiervoor is gelegd in een nieuw strategisch plan dat door directie en management is opgesteld. Hierin staat de nieuwe purpose van Limgroup. John Schoeber, manager Marketing en Sales van Limgroup: “het doel van Limgroup is een bijdrage te leveren aan een goed leven op aarde met onze variëteiten. Daarbij geloven we dat de kennisintensieve land- en tuinbouw cruciaal zijn voor een goed leven op aarde. Met andere woorden: zonder kennisintensieve land- en tuinbouw is geen goed leven op aarde mogelijk. Dit gaan we in toenemende mate uitdragen naar de buitenwereld.” 
Om de purpose nog meer kracht bij te zetten is besloten om ook de corporate identity aan te passen. “Deze nieuwe identiteit geeft uitdrukking aan de nieuwe standaard en waarden van Limgroup. Dit alles wordt krachtig uitgedrukt in de nieuwe slogan: Limgroup, Unleashing plant potential. Voor nadere details verwijs ik naar de nieuwe website: www.limgroup.eu”, aldus John Schoeber. 

Asperge variëteit K3979 
Naast het geven van een invulling aan de nieuwe purpose blijft de basis van Limgroup sterke genetische producten voor telers, retail en consumenten. Na de recente introducties van Maralim (asperge) en Limadela (aardbei) wordt wederom een nieuwe variëteit toegevoegd aan het Limgroup assortiment: asperge variëteit K3979. In gesprekken met telers en plantenkwekers uit Zuid Europa komt K3979 al jaren als sterke nieuwkomer uit de bus. Alvorens over te gaan tot introductie heeft Limgroup eerst haar interne en externe beproevingen in de praktijk bij deze telers afgerond. “Met K3979 introduceren wij een ras dat aansluit op de vraag van de markt. Met deze uitbreiding van ons assortiment kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn. De K3979 krijgt een naam met zuidelijke allure, maar die houden we nog even geheim”, aldus John Schoeber. 

K3979 is een ras dat veredeld is voor zuid Europa, en sluit mooi aan op het warm groene portfolio. De K3979 onderscheidt zich als een laat ras met een hoog stengelgewicht, een erg mooie gesloten kop en een hoog opbrengst potentieel. De K3979 geeft de teler een betrouwbaar ras tot einde teeltseizoen. Voor nadere informatie wordt naar de website verwezen. 

K3979