Limgroup B.V.
Pioneers of F1 Hybrid Strawberries: Delphy

Pioneers of F1 Hybrid Strawberries: Delphy

Hoe Delphy als kennispartner een pioniersrol speelt in de ontwikkeling van nieuwe aardbeienrassen


In het nieuwste artikel uit de serie Pioneers of F1 Hybrid Strawberries zetten we een andere cruciale partner in de schijnwerpers. Dit keer spraken we met Marc van Tilburg, senior teeltadviseur bij Delphy, over hun rol in de opkomst van F1 Hybrid Strawberries en de veranderingen die dit met zich meebrengt voor telers en hun teeltmethoden.

In dit artikel lees je:

  • Waarom Delphy’s frisse blik als onafhankelijke partij een cruciale rol speelt in het succes van nieuwe aardbeienrassen.
  • Wat de introductie van Limore betekent voor de aanpassing van teeltmethoden en marktmogelijkheden.
  • Welke uitdagingen en kansen er zijn bij het kiezen van het juiste teeltsysteem voor aardbeien uit zaad.

Delphy is een toonaangevend kennisbedrijf dat wereldwijd advies, praktijkgericht onderzoek, en trainingen biedt voor de optimalisatie van voedsel- en bloemenproductie. Met meer dan 250 medewerkers combineert Delphy traditionele landbouwkennis met moderne technologieën om praktisch advies aan telers te leveren. Oorspronkelijk ontstaan uit de Nederlandse landbouwvoorlichting, is Delphy sindsdien geëvolueerd tot een wereldwijde kennisorganisatie in de plantaardige sector.

Visual website.png

Van praktijkervaring naar innovatie
"Bij Delphy nemen we echt de rol van kennispartner voor telers op ons,” zegt Marc van Tilburg, senior teeltadviseur aardbeien. We bieden advies over teeltstrategieën, gewasbescherming, bemesting en klimaatbeheersing. Elke twee weken bezoek ik telers om te sparren over hun teelt. Dat vormt de basis van wat we doen: het leveren van praktische kennis en begeleiding aan telers, direct vanuit onze ervaringen uit het veld en het onderzoek dat we doen."

Marc legt uit hoe Delphy telers helpt met hun dagelijkse uitdagingen. "Onze slogan is ‘We make growers better’. Ons doel is dan ook om telers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun teelt, door ze van actuele kennis en praktische adviezen te voorzien. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze onderzoekslocatie, het Innovative Soft Fruit Centre (ISFC) in Horst, waar we als afdeling zachtfruit sinds 2021 gevestigd zijn."

Samenwerking met Limgroup
"Onze nauwe contacten met aardbeientelers wereldwijd geven ons toegang tot een grote hoeveelheid praktische kennis uit de eerste hand. Deze ervaring is naar mijn mening een belangrijke reden waarom Limgroup ons heeft benaderd voor dit project. Als onafhankelijke advies- en onderzoekspartij zijn we niet gebonden aan specifieke veredelaars of partners, wat ons in staat stelt om altijd een eerlijke mening over een ras te geven.”

“Ik denk dat deze rol als onafhankelijke partij erg waardevol is voor Limgroup,” vervolgt Marc. “We kijken als buitenstaanders met een frisse blik naar binnen, terwijl bedrijven soms bedrijfsblind kunnen worden voor hun eigen onderzoeken en resultaten. Dit stelt ons in staat om objectief naar de prestaties van een ras zoals Limore te kijken, zonder beïnvloed te worden door interne belangen of verwachtingen.”

Limgroup bracht Delphy in een consortium samen met andere Pioneers zoals Van den Elzen Plants, Van der Avoird Trayplant en Gipmans Young Plants. “De samenwerking in het consortium is enorm waardevol, zowel voor Limgroup als voor ons als Pioneers. Wij brengen praktische kennis en ervaring in met betrekking tot de teelt, waarmee Limgroup kan bepalen hoe Limore het beste kan worden geteeld. De feedback die wij van telers krijgen over de prestaties van Limore, wordt gedeeld met veredelaars en onderzoekers om het ras verder te verbeteren. Met de inzichten die we binnen het consortium opdoen, kunnen we telers weer beter van dienst zijn."

 

“De samenwerking in het consortium is enorm waardevol, zowel voor Limgroup als voor ons als Pioneers.”

Visual social media Nederlands.png

Veranderingen in de teelt met F1 Hybrid Strawberries

"De introductie van F1 Hybrid Strawberries betekent namelijk een flinke verandering in de teeltmethoden," legt Marc uit. "Traditioneel dient soms al 1.5 jaar voordat de plant uiteindelijk geplant wordt al een keuze gemaakt te worden welk ras er geteeld wordt, maar met aardbeien uit zaad kunnen we binnen 16 tot 20 weken al verkoopbare planten produceren. Dit maakt de teelt veel flexibeler en beter planbaar."

Marc is enthousiast over de voordelen, maar benadrukt dat we nog aan het begin van deze ontwikkeling staan. "Wat we nu zien in de proeven is dat Limore homogener plantmateriaal kan leveren, wat belangrijk is voor een stabiele teelt. De veredelaar kan rassen makkelijker selecteren op ziektedruk, smaak en productieniveaus, maar het zal de komende tijd vooral een proces van leren en aanpassen blijven."
 

"Wat we nu zien in de proeven is dat Limore homogener plantmateriaal kan leveren, wat belangrijk is voor een stabiele teelt.”

Uitdagingen en kansen

Marc ziet de grootste uitdaging in het kiezen van het juiste teeltsysteem voor Limore. "Hoewel F1 Hybrid Strawberries zeer flexibel zijn en kunnen worden aangepast aan verschillende teeltsystemen zoals vollegrond- en substraatteelt, is er nog meer onderzoek nodig om te bepalen welk systeem het beste werkt. Voor een jaarrond teelt is veel warmte nodig, wat gezien de huidige energieprijzen een belangrijke factor is. Positief is dat de zaailingen korter in de grond staan, wat de ziektedruk verlaagt en minder gewasbescherming vereist. Ook moeten we bepalen welke markten het meest geschikt zijn voor Limore. In Nederland zijn telers vrij conservatief, maar in landen zoals Canada, waar telers al gewend zijn aan zaaien, zie ik veel potentieel. We staan nog maar aan het begin van aardbeien uit zaad, en de komende tijd zal meer duidelijkheid brengen."

De markt reageert nieuwsgierig op Limore. "Er is veel interesse vanuit telers die willen weten hoe Limore presteert. Ze willen weten of de plant qua productie en smaak kan concurreren met bestaande rassen. Dit soort vragen nemen we mee in ons onderzoek en in onze adviezen aan telers."

Toekomstperspectief
"Hoewel het nog vroeg is om harde voorspellingen te doen, denk ik dat F1 Hybrid Strawberries een grote en belangrijke rol kunnen spelen in de aardbeienteelt," concludeert Marc. "Het belangrijkste is dat wij, als adviseurs, klaarstaan om telers te ondersteunen in deze transitie en samen te werken met veredelaars om de beste resultaten te behalen. Als kennispartner zorgen wij ervoor dat telers de beste adviezen krijgen, zodat zij de beste aardbei kunnen telen. Uiteindelijk maakt het niet uit of het Limore is of een ander ras; ook hierin blijven we onafhankelijk. Maar wat we tot nu toe zien is erg hoopgevend. Het is erg belangrijk om dicht op het vuur te zitten en te zien wat de toekomst de aardbeiensector gaat brengen."

 

“Wat we tot nu toe zien is erg hoopgevend, ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen.”