Limgroup B.V.
Pioneers of F1 Hybrid Strawberries: Van der Avoird Trayplant

Pioneers of F1 Hybrid Strawberries: Van der Avoird Trayplant

Hoe Van der Avoird Trayplant gaat voor optimaal uniforme aardbeienplanten

In het tweede deel van onze serie Pioneers of F1 Hybrid Strawberries gaan we verder met het uitlichten van de belangrijkste partners in deze transitie. In deze editie vertelt Arjan Hak, directeur van Van der Avoird Trayplant, over de ongekende mogelijkheden die deze transitie met zich meebrengt.

In dit artikel lees je:

  • Waarom Van der Avoird Trayplant als innovatieve speler deel uit wil maken van dit project;
  • Hoe F1 Hybrid Strawberries zorgt voor perfect egale aardbeienvelden;
  • Hoe aardbeien uit zaad een jaarrond teelt mogelijk maken.

Van der Avoird Trayplant is een innovatieve en toonaangevende speler in de zachtfruitsector, die zich specialiseert in het opkweken van uitgangsmateriaal van aardbeien en frambozen. In verse frambozenplanten is de plantenkweker zelfs Europees marktleider. Vanaf de hoofdlocatie in Bavel, Noord-Brabant, zoekt deze voorloper in de sector steeds naar technieken en manieren om processen en producten slimmer, beter en duurzamer te maken.

11.01 (30).png

“Onze missie is om continu te innoveren en voorop te lopen in de sector,” geeft Arjan Hak aan. “Ik denk dat dit ook een belangrijke reden is waarom Limgroup zo’n drie jaar geleden bij ons aanklopte om als partner deel te nemen aan het F1 Hybrid Strawberries-project. Daarnaast hebben we goede relaties in de markt, waardoor we waardevolle input kunnen geven aan dit project.” 

Ongeëvenaarde uniformiteit
“In eerste oogopslag is het heel tegenstrijdig,” zegt Arjan. “Als vermeerderaar bestaat onze business grotendeels uit het maken van dochterplanten uit een moederplant. Als F1 Hybrid Strawberries de standaard worden, komt een groot gedeelte van ons proces in feite te vervallen. Dan zijn onze machines, tijd en ruimte helemaal niet meer nodig, omdat je als plantenkweker gewoon zo veel zaadjes kunt zaaien als je nodig hebt. Het is natuurlijk vreemd om actief aan een transitie mee te werken die voor ons feitelijk een bedreiging vormt,” merkt Arjan op. “Wij staan alleen nét anders in de wedstrijd. We erkennen dat je dergelijke vooruitgang niet kunt tegenhouden. We kiezen er liever voor om actief deel te nemen en onze rol binnen deze transitie te vinden, waardoor we waardevolle kennis en ervaring opdoen in het kweken van de beste planten uit zaad. Een grote ontwikkeling als deze, daar moeten wij als voorloper gewoon bij zijn."

Ook ziet Arjan belangrijke voordelen in de verschuiving van stek naar zaad. “Wat ons meteen opviel in de proeven is de uniformiteit van de planten. Dat komt doordat de zaadjes allemaal op hetzelfde moment uitkomen en kiemen. In het klonale proces begin je de opkweek van aardbeien trayplanten met stekken die 3 weken oud zijn samen met stekken welke 4 maanden oud zijn. Dat verschil zie je gewoon. Latere generaties stekken zijn ook altijd kleiner dan de eerste generaties van een plant. De aardbeienplanten uit zaad geven echt een prachtig, egaal veld. Dat geeft veel voordelen, zo kunnen wij de teler steeds mooie en consistente planten aanbieden, dat verbetert onze concurrentiepositie. De teler merkt de voordelen zelf ook in zijn proces: elke plant verbruikt evenveel water en de teler kan zijn opbrengst veel makkelijker optimaliseren.”

“Een grote ontwikkeling als deze, daar moeten wij als voorloper gewoon bij zijn."

11.01 (28).png

Geoptimaliseerde planning

F1 Hybrid Strawberries brengen volgens Hak daarnaast ook voordelen met zich mee op het gebied van planbaarheid. “Je kunt zaad het hele jaar door zaaien, je kunt het bij wijze van spreken ‘op de plank leggen’ en zaaien wanneer je het nodig hebt. Dit maakt het mogelijk om precies op het juiste moment te zaaien, afgestemd op de behoefte van de teler. Hiermee kunnen we ons proces veel efficiënter en strakker organiseren en onze kasruimte optimaal bezetten. Dit komt ook doordat de opkweek van aardbeiplanten uit zaad veel korter is dan de opkweek van de gekoelde planten uit stek. Deze gekoelde planten hebben in de opkweek vaak wel 5 maanden nodig, met de planten uit zaad ben je met twee maanden na verspening al een heel eind.

Duurzaamheid door innovatie
“Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsvoering, hierin zijn we actief bezig om een voortrekkersrol te claimen. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk biologische gewasbescherming toepassen en chemische bestrijdingsmiddelen alleen inzetten als laatste redmiddel, nooit als een preventieve maatregel. Verder maken we gebruik van WKO-installaties voor het verwarmen van onze kassen, recirculeren we al ons water en vangen we regenwater op, om zo het verbruik van grondwater te minimaliseren. Deze en andere maatregelen onderstrepen dat duurzaamheid hoog op onze agenda staat. We zijn steeds bezig met het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Hierin kunnen F1 Hybrid Strawberries een essentiële rol spelen, doordat de teelt maar kort is en daardoor minder gewasbescherming en water nodig zijn in het proces. Dit zijn erg interessante aspecten voor ons, daarom houden we de ontwikkelingen goed in de gaten.”

“Als het zaadje eenmaal geplant is in de markt, zal het vanzelf ontkiemen en kan er iets heel moois uit groeien. Daar ben ik van overtuigd.”

Als olievlek over de sector
Ondanks de eerder genoemde voordelen op het gebied van uniformiteit, planning en duurzaamheid, zijn er volgens Arjan Hak een paar factoren die het tempo van deze transitie bepalen. “Het is misschien raar om in dit artikel te zeggen, maar uiteindelijk maakt het voor de handel en consument geen donder uit of een aardbei uit zaad of uit stek komt,” geeft hij aan. “Waar het echt om gaat, is het aanbieden van een kwalitatief goede en smakelijke aardbei. En vanuit handelsperspectief zijn voor de teler de productiekosten en verkoopprijs cruciaal. De markt zal niet overstappen als de kosten te hoog zijn. Er zijn telers die heel traditioneel zijn en niet meteen zullen overstappen. Aan de andere kant zijn er ook een hele hoop bedrijven die júist innovatief zijn en heel graag proeven willen draaien met nieuwe rassen. Daarom denk ik dat als men de voordelen gaat ontdekken, het voeten in de aarde gaat krijgen en de trend zich als een olievlek over de sector zal gaan verspreiden. Om in de terminologie te blijven: Als het zaadje eenmaal geplant is in de markt, kan het vanzelf gaan ontkiemen en kan er iets heel moois uit gaan groeien. Daar ben ik van overtuigd.”

Vanaf het begin betrokken
“We hebben gezien hoe nieuwe rassen in het verleden snel marktaandeel hebben gewonnen, en ik zie geen reden waarom dat met Limore anders zou zijn.  Voor onze positie is het daarom goed om vanaf het prille begin betrokken te zijn geweest en dit ook uit te stralen. Dat geeft je altijd een voorsprong op partijen die pas later aansluiten. Natuurlijk zijn er zoals met elke innovatie in het begin nog kinderziektes, zo hebben de planten nu nog veel ranken, wat je in dit proces wilt voorkomen. Ik vertrouw er volledig op dat Limgroup en haar veredelaars hier een oplossing voor vinden met hun genetica. Je kunt niet verwachten dat een innovatie zoals deze meteen op dag één perfect is. Voor ons is het belangrijkste aspect om vanaf het begin aanwezig te zijn bij de lancering en kennis en ervaring op te doen met aardbeien uit zaad. We zijn met z’n allen vooral heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen en in welk tempo het gedeeltes van de markt over zal nemen. Ik denk dat de hele sector geïnteresseerd is en F1 Hybrid Stawberries op de voet volgt.”

“Aardbeien uit zaad is een grote innovatie. Hierdoor zijn we nu in staat om jaarrond uniforme, verse planten te leveren aan onze klanten.”