Limgroup B.V.
Asperges

Stemphylium / roest

Op diverse percelen kan het loof van de aspergeplanten, ondanks behandelingen, besmet zijn met ziekten. 
Er is momenteel veel aandacht voor Stemphylium en aspergeroest.
Als er infecties zichtbaar zijn behandel dan de gei╠łnfecteerde velden opnieuw.
Er is nog tijd om dit correct te behandelen. Er zijn hiervoor middelen beschikbaar. 
Het is erg belangrijk om het loof zo lang mogelijk gezond te houden om ook het komend jaar een goed en gezond gewas te hebben.