Limgroup B.V.
Werk sterk in het veld! Observaties uit de praktijk.

Werk sterk in het veld! Observaties uit de praktijk.

Grond, het belangrijkste groeimedium.
Door de gunstige weersomstandigheden ontwikkeld de aanplant voorspoedig. Ook gedijt het onkruid weelderig. Op zandgronden is men volop doende de plantgeul dicht te maken om zodoende het onkruid te bestrijden. Echter door de droge omstandigheden hebben zich op veel percelen kluiten gevormd. Zorg ervoor dat er geen kluiten in de plantgeul worden gebracht. Deze blijven in takt en zorgen voor groeiverstoring van de aspergestengel. Het is mogelijk dat dit uiteindelijk resulteert in afwijkende of kromme stengels. Tevens worden door de rijsnelheid stengels beschadigd. 

Foto kluiten.jpg
IMG-20220520-WA0002.jpg

Water, bron van leven.
Een maximale ontwikkeling van de nieuwe aanplant is essentieel omdat hiermee de potentie wordt bepaald voor gehele levensduur van het perceel. Spoedig zal de 2de stengel worden gevormd. Dit is het moment dat de plant maximaal wortels gaat ontwikkelen. Onder huidige droge omstandigheden is het essentieel de plant te ondersteunen door te irrigeren. Belangrijk is hier tijdig mee te beginnen. Zodra de wortelpunten indrogen is de groei eruit en worden essentiële nutriënten niet opgenomen. Water is ook noodzakelijk voor een goed functionerend bodemleven en het beschikbaar worden van nutriënten.

IMG-20220520-WA0000.jpg